Hjemmesider fra Ian Musk

Født og oppvokst i England, Ian Musk har mange års allsidig, praktisk erfaring fra internasjonalt salg og markedsføring fra ulike bransjer og 40 land. Han har alltid gått foran ved å ta i bruk ny teknologi på kreative, brukervennlige måter. Målet er alltid  økt effektivitet og reduserte kostnader i salgs- og markedsføringsarbeid, internt i bedrifter, så vel som i markedene.

Ian har bodd mesteparten av sitt liv i Norge og etablerte sitt eget firma i 1998 for å hjelpe bedriftsledere og andre som trenger kreative og praktiske løsninger for økt produktivitet i salg og markedsføring. Hovedfokus har alltid vært på hjemmesider og bruk av internett. Konseptet er basert på et nært, målrettet samarbeid med noen få utvalgte kunder og skal oppleves som utviklende for begge parter. Løsningene er leverandøruavhengig og tar som regel utgangspunkt i å få mer ut av kundens eksisterende ressurser og investeringer.

I dag har Ian en imponerende kundeportefølje og går for å være «løsningsorientert», «strategisk» og «grundig». Han er helt i forkant når det gjelder utvikling av moderne, Google-vennlige nettsider som automatisk tilpasser seg smarttelefoner, nettbrett og vanlige skjermer. Ians måte å tenke strukturert og helthetlig på gjør at løsningene også blir meget kostnadseffektive.

Selskapet MUSK AS ble stiftet i 2017 med avdelinger i Trondheim og Moss (tidl. Ian Musk Associates – Org. nr. 980 224 295 MVA – Etablert 1998).